GAME TRƯNG BÀY BẢO VẬT QUỐC GIA

15/09/2022 - 16:04:59

  • Cuộc thi diễn ra trong thời gian: 5 phút
  • Số câu hỏi: 10

Bảo tàng Hà Nội

Tìm hiểu về quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong lịch sử

09/08/2022 - 02:15:37

  • Cuộc thi diễn ra trong thời gian: 5 phút
  • Số câu hỏi: 10

Bảo tàng Hà Nội- Bảo tàng tỉnh Sơn La