Tìm hiểu về quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong lịch sử

Thể lệ cuộc thi

  • Cuộc thi diễn ra trong thời gian: 5 phút
  • Số câu hỏi: 10